fbpx

Cooking in progress...

общи условия

Общи условия
Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е управлявана от „ПЛАНТАКРАЦИЯ“ ЕООД / PLANTACRACIA LTD (също наречена “ plantacracia.com „ПЛАНТАКРАЦИЯ“ ЕООД е компания със седалище и адрес на управление : Република България, гр. София, ж.к. „Зона Б-18“, бл.13, ап.68, регистрирана в търговски регистър на Агенция по вписвания с БУЛСТАТ: 205521817 и моб. тел.: +359899958590.
Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА. Използвайки този САЙТ, вие безусловно се съгласявате с правилата и условията. Общите условия могат да бъдат променени по всяко време при обновяване на сегашния САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
Влизайки в САЙТА, клиентите се съгласяват да следват предоставените общи правила, както и съответните закони.
„ПЛАНТАКРАЦИЯ“ ЕООД, като създател и собственик на сайта plantacracia.com, дава правото да отворите и разгледате всички материали, публикувани само за лична употреба с нестопанска цел, ако следвате и се придържате с всички авторски права и съответните указания. Не е позволено материалите на този САЙТ да бъдат променяни по какъвто и да е начин, нито да бъдат копирани, разпространявани публично или предоставяни с каквато и да е обществена или търговска цел. Материалите на този САЙТ са под защитата на закона за Авторското право и свързаните с него права. Всяка непозволена употреба може да бъде счетена за нарушение на авторското право, правата на търговската марка и другите закони.

Запиши се за нашият бюлетин